Zasady w czasie COVID-19

INFORMACJE W CZASIE COVID-19

ZASADY

Aby chronić zdrowie Gości Trzebuniowej Dargi wprowadziliśmy zasady zwiększające bezpieczeństwo zdrowia poprzez działania dostosowane do panującego stanu epidemii.

Na terenie obiektu w odpowiednich miejscach znajdziecie zalecenia i instrukcje według których należy postępować.

Są to między innymi zasady postępowania podczas

kichania, kaszlu, mycia i dezynfekcji oraz zachowań zwiększających bezpieczeństwo zdrowia.

ZAPEWNIAMY:

  • na życzenie Gości umożliwiamy zakup i dostarczenie maseczki ochronnej (jedna maseczka na jedną osobę w trakcie turnusu), maseczki bawełniane wielokrotnego użytku,
  •  możliwość korzystania ze środka dezynfekującego na terenie domu,
  • mycie i dezynfekcję pokoi zapewniającą bezpieczeństwo zdrowia pomiędzy zakwaterowaniem kolejnych Gości,
  • zmianę pościeli po pobycie pranej i suszonej z dodatkiem detergentu w temperaturze powyżej 60 st.C

 

PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE OBIEKTU GOŚCIE ZOBOWIĄZANI SĄ:

  • w każdej możliwej sytuacji zachować odległość 2 metrów od innych osób poza terenem domku,
  • wietrzenia pokoi poprzez otwarcie okien,
  • poinformowania gospodarzy w przypadku stwierdzenia w czasie pobytu wyraźnych oznak choroby takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu i wysoka gorączka. Osoba taka zostanie poinformowana o obowiązku niezwłocznego stawienia się transportem własnym w najbliższym oddziale szpitala zakaźnego.

Zespół Trzebuniowej Dargi dokłada wszelkich starań aby zwiększyć bezpieczeństwo zdrowia Gości obiektu,  korzysta z odpowiedniego sprzętu do utrzymywania czystości, środków do utrzymywania czystości i dezynfekcji zarówno dla osób zakwaterowanych jak i obsługi obiektu.

Powyższe zasady wprowadzone zostają na podstawie decyzji wydanych przez Ministra Zdrowia oraz wytycznych dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie trwania epidemii COVID-19 w Polsce.

Odpocznij przez siedem dni na Kaszubach

PYTANIA?